NOVO VAŽNO OTKRIĆE NAUČNIKA O MOZGU: Ovo će otvoriti put novim spoznajama

Nova studija mogla bi promijeniti naše razumijevanje načina na koji mozak radi, te bi mogla dovesti do otkrivanja novih tretmana i načina liječenja neuroloških bolesti.

Ovo otkriće ima i utjecaj na tehnologiju, posebice u razvoju razmišljanja kod računala. Znanstvenici sa Sveučilišta UCLA objavili su studiju u kojoj su pokazali kako je mozak 10 puta aktivniji nego se dosad mislilo.

Fokus istraživanja bio je na strukturi i funkciji dendrita, komponenata neurona, živčanih stanica u mozgu. Dosad se smatralo da su dendriti pasivni i da samo prenose informacije do soma (dio neurona) drugih neurona. No ovo istraživanje baca novo svjetlo na njih, i zapravo se pokazalo da oni nisu pasivni, već da su aktivni, primjerice kod životinja koje se slobodno kreću, a što povećava somatsku aktivnost 10 puta.

Otkriće dovodi pred izazov staro znanje o neuronskim somama, za koje se trenutno misli da su primarni za percepciju, učenje i memoriju. Science Daily

Dendriti su kraći produžeci koji s osjetnih organa ili drugih živčanih stanica dovode živčano uzbuđenje na tijelo stanice. Na završecima se nalazi dendritska spina ili trn radi boljeg sinaptičkog kontakta s drugim neuronima.

Pratite nas! Društveni smo! FACEBOOK & TWITTER


>>> PRATITE NAS! DRUŠTVENI SMO! FACEBOOK & TWITTER <<< ________________________________________________________________________________________