Fresh Press portal
Nezavisni informatvni portal

Sumnja u falsifikovanje 23 svjedočanstva srednjih škola u RS-u

Prosvjetna inspekcija Republike Srpske (RS) u prošloj godini izvršila je provjeru vjerodostojnosti 196 školskih isprava, od čega 15 svjedočanstava osnovnih škola, 140 svjedočanstava srednjih škola i 41 diplome visoko-školskih ustanova

U 23 slučaja kod svjedočanstava srednjih škola utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo falsifikovanja školskih isprava, o čemu je obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a radi preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti.

Tokom prošle godine Prosvjetna inspekcija RS-a je izvršila 1.287 kontrola, u kojima su u 350 slučajeva utvrđene nepravilnosti, te je subjektima izrečeno 340 upravnih mjera s ciljem otklanjanja nedostataka i izdata 22 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 34.000 KM.

Iz Inspektorata RS-a preciziraju da je u poređenju s prethodnim godinama evidentno smanjenje procenta kontrola s nepravilnostima u oblasti nadzora prosvjetne inspekcije, koji je u 2012. godini iznosio 35 posto, u 2014. godini je smanjen na 30 posto, a u 2015. godini na 27 posto.

U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja najčešće utvrđeni propusti odnosili su se na prijem vaspitača, stručnih saradnika i ostalih radnika, zatim na činjenicu da radna mjesta vaspitača nisu popunjena stručnim osobama u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao i da zaposleni radnici nisu obavili sistematski ljekarski specijalistički pregled.

Inspektori su utvrdili i da vođenje evidencije i dokumentacije u predškolskim ustanovama nije ažurno, da organi upravljanja i rukovođenja nisu formirani u skladu sa zakonom i drugo.

Kontrolama u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja utvrđene nepravilnosti su se najčešće odnosile na procedure i kriterijume za popunu upražnjenih radnih mjesta, formiranje i rad stručnih organa škole i organa upravljanja i rukovođenja, provođenje procedura određivanje tehnološkog viška, neažurno vođenje evidencije, donošenje opštih akata škole i drugo.

I u oblast visokog obrazovanja, između ostalog, utvrđene su nepravilnosti, jer organi upravljanja i rukovođenja nisu formirani u skladu sa zakonom, nisu određeni odgovorni nastavnici za pojedine nastavne predmete, matične knjige se ne vode ažurno, interni akti nisu usaglašeni sa zakonskim i podzakonskim propisima, evidencije i dokumentacija se ne vode uredno i drugo.


Komentari
Učitavanje...

Koristimo tehnologiju kolačića kako bismo vam ponudili bolju uslugu internetske stranice prilagođenu vama. Podaci pohranjeni preko kolačića koji se koriste na internetskim stranicama Društva nikad ne pokazuju osobne detalje iz kojih se može utvrditi identitet pojedinca. Prihvati Čitaj više