Fresh Press portal
Nezavisni informatvni portal

Hrvatska ne mari za zahtjeve BiH u vezi sa nuklearnim otpadom! Donosimo izvještaj eksperata

Sačinjen je izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čergezovac, Trgovska gora u Hrvatskoj, a što se nalazi u neposrednoj granici sa BiH.

U navedenom izvještaju, koji je u posjedu portala Fokus.ba, a koji će se naći na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH, nakon analizirane dokumentaciaj i niza sastanaka, zaključeno je da radioaktivni otpad, kako je planirala Hrvatska, kada se doveze jednom na Trgovsku goru tu trajno i ostaje. To također govori i da Hrvatska praktično ne mari za zahtjeve bh. vlasti o izmjeni lokacije jer bi na udaru bilo i lokalno stanovništvo unutar granica BiH.

-Poslije pregledane dokumentacije Ekspertski tim je utvrdio da Republika Hrvatska namjerava na Čerkezovcu uspostaviti Centar za upravljanje radiaktivnim otpadom (u daljem tekstu: CURA). U CURA bi se renoviralo skladište za municiju koje je 80-tih godina prošlog vijeka gradila bivša JNA i u njega bi se smjestili svi istrošeni radioaktivni izvori koji se nalaze na dvije lokacije u Republici Hrvatskoj, kao i sav institucionalni otpad koji posjeduje Republika Hrvatska. Za radiaktivni otpad niske i srednje aktivnosti iz NEК bi se napravilo novo skladište u krugu CURA kompleksa na Čerkezovcu. 50% nastalog radioaktivnog otpada niske i srednje aktivnosti u NEК bi se preuzelo i zapakovalo u trećoj zemlji (smjestilo u metalne kontejnere, onda više metalnih kontejnera smjestilo u betonske spremnike, svaki betonski spremnik bi bio mase 15.000 kg namjenjen za transport, skladištenje i odlaganje) i dovezao u novi objekat koji bi se izgradio na Čerkezovcu – ističe se u izvještaju.

Sav novonastali radioaktivni otpad niske i srednje aktivnosti u radu NEК-a, kako se navodi, do 2043. godine (po zatvaranju NEК i razgradnji) bi se zapakovao i dovezao na Čerkezovac u skladište. Potrošeno gorivo iz NEК iz mokre faze (iz bazena sa vodom) prema utvrđenim analizama stručnjaka se dalje prebacuje u suho skladištenje i ostaje u krugu NEК do završetka rada i razgradnje NEК. Izgradnju ovog skladišta za suho skladištenje potrošenog goriva planiraju da finansiraju zajedno Republika Slovenija i Republika Hrvatska sa po 50% sredstava.

U ovim dokumentima je navedeno da će makrolokacija za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada niske i srednje aktivnosti koja se gradi pod zemljom u blizini površine zemlje, biti na Trgovskoj gori.

Shodno provedenim i planiranim aktivnostima, članovi Ekspertskog tima predložili su da Vijeću ministara BiH, sljedeće zaključke:

1.U skladu sa Odlukom o formiranju Ekspertskog tima, a uzimajući u obzir novonastalu situaciju prouzrokovanu zemljotresima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, smatraju da je ovo tijelo potrebno proširiti novim članovima i to:
a) prof. dr. Hazim Hrvatović, stručnjak za regionalnu geologiju, zemljotrese i seizmička ispitivanja;
b) prof. dr. Munir Jahić, dugogodišnji profesor na više univerziteta, stručnjak za hidrotehniku;
c) prof. dr. Zvjezdan Кaradžin, ekspert Vlade FBiH za procjenu uticaja na životnu sredinu i
d) Mario Crnković, nevladina organizacija „Grean Team“ Novi Grad, kao dugogodišnji pratilac aktivnosti Republike Hrvatske oko Trgovske gore;

2.Potrebno je zadužiti MSTEO BiH da u skladu sa članom 4. Odluke o imenovanju riješi pitanje sredstava za rad Ekspertskog tima, a posebno međunarodnih internacionalnih eksperata;

3.Potrebno je zadužiti Direkciju za evropske integracije da informiše Evropsku komisiju kao i predstavnike Delegacije EU u BiH da je Republika Hrvatska raspisala javne nabavke za neophodne radove kako bi se uradila Studija uticaja na životnu sredinu bez uzimanja u obzir teritorije Bosne i Hercegovine. Ujedno upućena je molba Evropskoj komisiji da uz potporu DG ENERGY i drugih nadležnih službi pomogne unapređenju neophodne komunikacije između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kao i koordinaciju prilikom nultog mjerenja radioaktivnosti u životnoj sredini;

4.Potrebno je zadužiti DRARNB BiH da osigura potrebana sredstva, ako ih ne bude finansirala Evropska komisija ili Republika Hrvatska, za neophodne radove na nultom stanju radioaktivnosti u životnoj sredini i ostalim istražnim radovima i mjerenjima na terenu;

5.Potrebno je zadužiti predsjedavajuće Ekspertskog i Pravnog tima da jednom mjesečno održe zajednički sastanak Ekspertskog i Pravnog tima;

6.Potrebno je zadužiti Ministarstvo inostranih poslova BiH da zvanično uputi zahtjev za učestvovanje eksperata iz BiH ili eksperata koje angažuje i ovlasti BiH u procjeni lokacije Trgovske gore za izgradnju planiranog skladišta i odlagališta;

7.Potrebno je zadužiti Ministarstvo inostranih poslova BiH da zvanično uputi zahtjev za dostavljanje dokumentacije u vezi procjene lokacije i izgradnje skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori;

8.Potrebno je da Savjet ministara Bosne i Hercegovine konstatuje da Republika Hrvatska nije zvanino dostavila bilo kakvu dokumentaciju u vezi procjene lokacije i izgradnje skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori.

Komentari
Učitavanje...

Koristimo tehnologiju kolačića kako bismo vam ponudili bolju uslugu internetske stranice prilagođenu vama. Podaci pohranjeni preko kolačića koji se koriste na internetskim stranicama Društva nikad ne pokazuju osobne detalje iz kojih se može utvrditi identitet pojedinca. Prihvati Čitaj više